Biz barada

Türkmen-Ýapon täzelikler portaly - 2019-nji ýylyň iýul aýyndan bäri hereket edýär.Saýtymyzyň esasy maksady, Türkmen-Ýapon halklarynyň arasyndaky dostlukly ykdysady we medeni gatnaşyklary boýunça bolup geçýän täzelikleri iki dilde ýagny türkmen we ýapon dillerinde terjime edip ony giň okyjylar köpçüligine ýetirmeklikden ybaratdyr.Siz biziň saýtymyzyň üsti bilen ykdysadyýet, jemgyýet, ylym we bilim, medeniýet, tehnologiýa hem-de sport täzelikleri bölümlerine degişli iň soňky täzelikleri bilen tanyşyp bilersiňiz.