Türkmeniň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Katara iş sapary

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow şenbe güni Kataryň emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani, Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani çakylygy boýunça Katara sapar gurady.

Doha halkara howa menziline gelensoň, Türkmenistanyň baştutanyny Kataryň döwlet ministri Şeýh Fahd bin Faýsal Al-Tani we Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşy aldy.

Saparyň çäginde Prezident Serdar Berdimuhamedow Dohada geçiriljek dünýä çempionatynyň oýunlarynyň birinde hormatly myhman boldy.

"Halifa" stadionynda Prezident Berdimuhamedow Kataryň emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikitaraplaýyn duşuşyk geçirdi.

Duşuşykda döwletler we döwletara hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ykdysady we medeni hyzmatdaşlygyň geljegine-de garadylar we özara gatnaşyklaryň we iki ýurduň bähbidi üçin durmuşa geçirmäge özara taýýarlygyň ägirt uly potensialyna ünsi çekdiler.

Duşuşykdan soň Türkmen prezidenti Gollandiýa bilen ABŞ-nyň toparlarynyň arasyndaky 1/8 dünýä çempionatynyň oýnuna tomaşa etdi.

Türkmenistanyň başlygy Serdar Berdimuhamedow Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Jianni Infantino bilen hem duşuşdy.