Türkmen kompaniýasy 2025 Osaka sergisi üçin milli pawilion gurar.

Ykdysadyýet

Türkmenistan, 2025 Osaka Bütindünýä sergisinde ýurduň Milli pawilionyny gurmak üçin taslamalary saýlamak boýunça içerki ýöriteleşdirilen kompaniýalaryň arasynda bäsleşik yglan eder.
Ýurduň söwda we dokma toplumyna gözegçilik edýän Türkmen hökümetiniň başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew anna güni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow tarapyndan geçirilen onlaýn kabinet mejlisinde bu maksat bilen meýilnamalar barada habar berdi.
2025-nji ýyldaky Bütindünýä sergisi 2025-nji ýylyň 13-nji aprelinden 13-nji oktýabry aralygynda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde "Durmuşymyz üçin geljekki jemgyýeti taslamak" mowzugy bilen geçiriler diýip, Atdaýew Türkmen milli pawilionynyň "Giňeltmek" bölüminde ýerleşmegine garaşylýandygyny aýtdy. 
Hasabatdan soň Prezident Serdar Berdimuhamedow milli binagärlik däplerini görkezýän özboluşly çözgütleriň Türkmenistanyň Milli pawilionynyň dizaýnynda ulanylmalydygyny aýtdy.
Döwlet baştutany 2025-nji ýyldaky Bütindünýä sergisine gatnaşmagyň ähmiýetine ünsi çekip, şeýle sergileriň Türkmenistanyň gazananlaryny, eksport potensialyny görkezmek, tejribe alyşmak we özara peýdaly hyzmatdaşlygyň meselelerini çözmek üçin uly mümkinçilikler döredýändigini aýtdy.
Geçen ýylyň oktýabr aýyndan 2022-nji ýylyň mart aýyna çenli dowam eden Expo 2020 Dubaýda “Türkmenistan - Parahatçylygyň we Ynamyň watany” atly türkmen milli pawiliony. Bu pawilionyň mahabat we satuw üçin ýene bäş ýyl ulanylmagyna garaşylýar.