Türkmenistanda tebigy gazdan ýangyç öndürýän zawod(GTG) tamamlandy.

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň 30 km demirgazygynda (Owadandepede), çölde dünýäniň uly dördünji goraghanasynda dünýäniň iň uly tebigy gazdan ýangyç öndürýän zawody (GTG, 1800t/ gün) tamamlandy .

Zawod Ýaponiýadaky Kawasaki Heavy İndustries tarapyndan guruldy we döwletiň senagat pudagynyň bir bölegi bolmagy maksat edilýär.

Dabara Aşgabadyň Mizan işewürlik merkezinde geçirilip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow, Ýapon hökümetiniň agzalary, Kawasaki Heavy İndustries kompaniýasy we beýleki Ýapon kompaniýalary bilen birlikde Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy, Türkiýe, Hytaý we orta günorta döwletleri gatnaşdy. 

Häzirkizaman himiýa senagatynyň başlangyjy bolan ammiagyň sintezi tegiby gazdan alynýar we ondan döredilen himiki azot döküni ýurdyň ykdysadyýetiniň ösmegine goşant goşar. Türkmenistanyň dökün zawody ýapon tehnologiýalary bilen gurulyp tamamlandy.

Tebigy gazdan himiki taýdan sintezlenen ýangyjyň "tebigy meseleleriniň" çözüminiň biri bolmagyna garaşylýar, sebäbi hapa ýagdan süzülip alynan ýangyja göra has az arassa bolar.