Aşgabat OGT 2022 halkara maýa goýum forumyny kabul eder

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň nebit we gaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek üçin halkara maýa goýum forumy (OGT 2022) 29-30-njy martda Aşgabatda geçiriler.

Forum, “Türkmennebit”, “Türkmengaz”, “Türkmenhim”, “Türkmenhim” döwlet döwlet korporasiýasy we Türkmen forumy we Angliýada ýerleşýän “GaffneyCline” bilen bilelikde gurnalýar.

Ara alyp maslahatlaşmagyň esasy temalary energiýanyň geljegi, sebitdäki energiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde Türkmenistanyň roly, täze döwürdäki energiýa maýa goýum taslamalary üçin mümkinçilikler, durnukly energiýany goldamakda maliýe guramalarynyň roly, innowasiýa tehnologiýalary we nou-hau we önümçilik, uglewodorodlar we baglanyşykly gaz zyňyndylaryny azaltmak we uglewodorodlary arassalamak we daşamak boýunça halkara hyzmatdaşlygy bolar.

Halkara Energetika Guramasy, Halkara Gaz Bileleşigi, Gaz eksport edýän ýurtlar forumy, OPEK, CNPC, Lukoil, Socar, Dragon Oil, Petronas, halkara maliýe guramalary ýaly öňdebaryjy milli we halkara guramalaryň we nebit-gaz kompaniýalarynyň ýokary derejeli ýolbaşçylary, şeýle hem hünärmenler Foruma diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem has giň sebitde nebit we gaz pudagy hem gatnaşar.

Adaty we onlaýn görnüşde amala aşyryljak bu çäre, Türkmenistanyň energiýa pudagyna ýerli we daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegi, Türkmenistanyň milli nebit-gaz kompaniýalary bilen halkara hyzmatdaşlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegi we pugtalandyrmagy maksat edinýär. Forumyň 1-nji sessiýasynda Türkmenistanyň Dubaý sergisinde 2020-nji ýylda geçiriljek pawilion bilen göni aragatnaşyk gurlar.