Türkmenistanyň prezidenti we Ýaponiýanyň premýer-ministri "Merkezi Aziýa + Ýaponiýa" gepleşikleriniň üstünlikli bolandygyny belläp geçdiler.

Ykdysadyýet

Çarşenbe güni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň premýer-ministri Fumio Kişida bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.Türkmen metbugatynyň resmi habar bermegine görä taraplar Merkezi Aziýa + Ýaponiýa gepleşikleriniň çäginde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstünliklerini bellediler.Taraplar söwda-ykdysady ugurda üstünlikli ösýän döwletara hyzmatdaşlygyň täsirli tebigatyna ünsi çekdiler, öňdebaryjy ýapon kompaniýalarynyň köp ýyllaryň dowamynda türkmen ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda öndürijilikli işleýändikleri we jemgyýetde goýlan meseleleriň çözülmegine goşant goşýandyklary nygtaldy.

Ýurdumyzyň baştutany Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen döwletara gepleşikleri güýçlendirmek islegini tassyklap, Türkmenistandaky ýapon kompaniýalaryna zerur goldawyň beriljekdigini aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 23-24-nji aprelde Kumamoto şäherinde geçiriljek dördünji Aziýa-Ýuwaş umman suw sammitine gatnaşmaga çakylyk üçin Japaneseaponiýanyň hökümetiniň başlygyna minnetdarlyk bildirdi. Döwlet baştutanynyň pikiriçe, suw meselesi halkara jemgyýetçiliginiň öňünde durýan möhüm meseleleriň biridir.

Telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we premýer-ministr Fumio Kişida birek-birege saglyk we üstünlik arzuw etdiler.Telefon söhbetdeşligi ýapon tarapynyň başlangyjy bilen geçirildi.