Türkmeniň prezidenti döwlet sapary üçin Gazagystana geldi

Ykdysadyýet

Gazagystanyň premýer-ministriniň metbugat gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni irden döwlet sapary bilen Gazagystanyň paýtagty Astana geldi.

Türkmenistanyň baştutany Astana howa menzilinde Gazagystanyň premýer-ministri Alikan Smailow tarapyndan garşylandy.

Saparyň dowamynda Gazagystanyň prezidenti Kassym-Jomart Tokaýew we Türkmeniň prezidenti Serdar Berdimuhamedow ikitaraplaýyn meseleleriň giň toparyny, şeýle hem sebitleýin möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşarlar.

Mundan başga-da, GDA-nyň döwlet baştutanlary geňeşiniň we Merkezi Aziýa - Russiýa sammitiniň mejlisine Türkmenistanyň başlygy gatnaşar.

Oktýabr aýynda Prezident Berdimuhamedow Sankt-Peterburgda geçirilen GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşdy.